SSitemap.xml | Home | Index | Information | Collections | Videos | Library | Newspaper Library | Songbook | Exhibitions | News | Media | Author | Contact |   

 

 

 

             
 


 

Return to the previous page

Sermó contra 'ls apotecaris, predicat devant de l'universitat de Cervera per l'estudiant de filosofia parda Simplici Xarau, natural de Cantallops, en lo mes de Juriol del any 1777
Anonimous

ca. 1850 - 4 pages

Country: SPAIN

 

Sermó contra ’ls apotecaris, predicat devant de l'universitat de Cervera per l'estudiant de filosofia parda Simplici Xarau, natural de Cantallops, en lo mes de Juriol del any 1777

     
Return to the previous page